Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Dr. Baumann Kosmetiikka Finland Oy
Kallionsivu 6
50600 Mikkeli
044 5687 542
Y-tunnus 0686699-9

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Sirpa Hägglund
044 5687 542

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä
Kyseessä on Dr. Baumann Kosmetiikka Finland Oy:n asiakasrekisteri.
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
etunimi
sukunimi
sähköpostiosoite
yritysosoite
Y-tunnus
puhelinnumero
yritys
toimenkuva
maksuhistoria

4. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja käytetään asiakkuuksien kehittämiseen, uutiskirjeisiin ja Dr. Baumann Kosmetiikka Finland Oy:n markkinoinnin kohdistamiseen. Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle tai Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Dr. Baumann Kosmetiikka Finland Oy:n asiakasrekisteriin on hänestä talletettu. Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot em. rekistereistä.

6. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.
Dr. Baumann Kosmetiikka Finland Oy säilyttää tiedot luottamuksellisina. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekisteriin. Tiedot tallennetaan asiakassuhteen syntymisen yhteydessä asiakasrekisteriin.
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä.